Ресурси бібліотеки
Бібліотечний фонд  представлений виданнями універсальної тематики.  

       Основний фонд - видання з медицини та суміжних наук українською, російською та іноземними мовами:  


  •  книги 
  • періодичні видання (газети і журнали, включаючи електронні версії журналів ОНМедУ)
  • дисертації та автореферати дисертацій
  • довідники, словники, енциклопедії
  • збірники нормативних і законодавчих актів України

     Фонд бібліотеки представлений також книгами та періодичними виданнями суспільно-політичної тематики; класичними художніми творами.

        Окремо виділені документи (медичні книги і журнали), що представляє велику історичну цінність, і становлять  фонд раритетних видань.


*****

         Багатогалузевий фонд бібліотеки ОНМедУ розкривається за допомогою важливої частки довідково-бібліографічного  апапрату  - каталогів і картотек.

Система каталогів і картотек представлена алфавітними, систематичним каталогами, предметною та тематичними картотеками.
    
                                                                     *****

    З 2004 року в режимі 24х7 у Всесвітній мережі працює ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ.  Він відображає фонд бібліотекі за період з 1990 року по теперешній час, містить базу журнальних статей і повнотекстових  рарітених книг  і сучасних навчальних документів видавництва ОНМедУ.

 

*****

        

      Блог бібліотеки містить посилання на базу даних матеріалів кафедр нашого університету для самопідготовки студентів. Вона містить в собі тексти лекцій, методичні розробки та рекомендації, тести для підготовки до здачі державних іспитів Крок-1, Крок-2 та інші матеріали в допомогу студентам, українською, російською та англійською мовами. Ця база регулярно поповнюється співробітниками кафедр.

        Згідно з Державною цільовою національно-культурної програмою створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека - ХХІ» створена повнотекстова база даних підручників і навчальних посібників з основних дисциплін.
1 коментар: