Періодичні видання ОНМедУ

 “Одеський медичний журнал”

Засновники: Міністерство охорони здоров’я України, Одеський національний медичний університет.

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 4802 від 13.01.1998р.
Видається 6 номерів на рік.
Журнал включено до переліку видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Постанова Президії ВАК України № 1-05/7 від 9.06.1999р., та № 2-05/5 від 8.06.2005р.).
Передплатний індекс: 48717.

“Досягнення біології та медицини”

Засновники: Національна академія наук України, Академія медичних наук України,Одеський національний медичний університет.

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 5610 від 13.11.2001р.
Видається 2 номери на рік.
Журнал включено до переліку видань,в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Постанова Президії ВАК України №1-05/6 від 11.06.2003р. та № 1-05/10 від 10.12.2003р.)
Передплатний індекс: 08205.

“Інтегративна антропологія. 
Міжнародний медико-філософський журнал”

Засновник: Одеський національний медичний університет.
Реєстраційне свідоцтво: КВ №4802 від 11.01.2001р. Видається 2 номери на рік. Журнал включено до переліку видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з медицини (Постанова Президії ВАК України № 2-05/5 від 8.06.2005р.)
Передплатний індекс: 08210.


«Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія. 
Clinical anesthesiology and intensive care»

Засновники: Одеський національний медичний університет,Громадська організація «Одеське науково-практичне товариство гемостазіологів, анестезіологів і реаніматологів».

Реєстраційне свідоцтво: Серія КВ №19036-7916р.
Видається 2 номери на рік.


Немає коментарів:

Дописати коментар