Історія бібліотеки
Історія нашої бібліотеки


        
           Створена наша бібліотека в 1903 році на особисті кошти студентів 3 курсу медичного факультету Новоросійського університету.
           У 1920 році на базі медичного факультету Новоросійського університету був створений Одеський медичний інститут (ОМІ). Разом з факультетом до ОМІ перейшла і бібліотека студентів-медиків, до якої приєднали і медичну частину студентської бібліотеки Новоросійського університету І.І.Мечникова. Першим завідувачем стаціонарної бібліотеки ОМІ став лікар-ортопед Б.М.Фонарьов.
            Історично сформований фонд бібліотеки, має велику наукову цінність: це дисертації по медицині захищені у вузі, монографії, збірники праць медичних вузів, НДІ, лікувально-профілактичних закладів, підручники та навчально-методичні посібники, періодичні видання.
             Важливу частину фонду, таку необхідну для забезпечення наукових досліджень, складає так званий фонд вторинних документів, інформаційних та реферативних видань.
             Бібліотека обслуговує студентів, викладачів, наукових і практичних медичних працівників, а також фахівців суміжних з медициною наук.

             Історія нашої бібліотеки відмінно викладена на сторінках книги  Скарбниця знань. До 100-річчя бібліотеки Одеського державного медичного університету (1903-2003)


1 коментар: