Посилання на повнотекстові медичні журнали видань України та країн ближнього зарубіжжя

БАЗИ ПОВНОТЕКСТОВИХ ЖУРНАЛІВ

 • Інституціональний Репозиторій ОНМедУ: Періодичні видання ОНМедУ
 • Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. Наукова періодика України (база повнотекстових наукових медичних журналів України) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
 • Асоціація УРАН. Наукова періодика України (база повнотекстових наукових медичних журналів України) http://journals.uran.ua
 • МедЕксперт (база повнотекстових наукових медичних журналів України) https://med-expert.com.ua/journals/ua
 • Видавничий дім «Заславський» — незалежне видавництво в Україні, що публікує наукові медичні журнали відповідно до міжнародних стандартів http://zaslavsky.com.ua
 • FreeMedicalJournals (база повнотекстових наукових медичних журналів світу) http://www.freemedicaljournals.com 
 • DOAJ (база повнотекстових наукових, у т.ч. медичних журналів світу)                      https://doaj.org/search/journals?source=%7B 
 • Издательство «Медицина» (база полнотекстовых научных журналов Россииwww.medlit.ru
 • Эко-вектор / Портал научных журналов https://ter-arkhiv.ru/en/

ПОВНОТЕКСТВОВІ ЖУРНАЛИ

Видання України:
 1. Acta MedicaLeopoliensia -Львівський медичний часопис https://amljournal.com/index.php/journal
 2. Annals of Mechnikov's Institute http://journals.uran.ua/ami/issue/archive
 3. Art of Medicine https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/issue/archive 
 4. Innovative Biosystems and Bioengineering http://ibb.kpi.ua/issue/archive
 5. International Journal of Medicine and Medical Research https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/ijmr
 6. Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery http://jcees.endocenter.kiev.ua/issue/archive
 7. Oral and General Health http://oralhealth.zaslavsky.com.ua/issue/archive
 8. Pain, Anaesthesia & Intensive Care http://jpaic.aaukr.org/issue/archive
 9. ScienceRise http://journals.uran.ua/sciencerise/issue/archive
 10. ScienceRise: Biological Science http://journals.uran.ua/sr_bio/issue/archive
 11. ScienceRise: Medical Science http://journals.uran.ua/sr_med/issue/archive
 12. ScienceRise: Pharmaceutical Science http://journals.uran.ua/sr_pharm/issue/archive
 13. Ukrainian Neurosurgical Journal http://theunj.org/issue/archive
 14. Актуальна інфектологія http://ai.zaslavsky.com.ua/issue/archive
 15. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/act-pit-pediatr
 16. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини http://apsnim.bsmu.edu.ua
 17. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики http://pharmed.zsmu.edu.ua
 18. Актуальні проблеми сучасної медицини https://periodicals.karazin.ua/apmm/issue/archive
 19. Артеріальна гіпертензія http://hypertension.zaslavsky.com.ua/issue/archive
 20. Архив клинической и экспериментальной медицины http://portal.dnmu.ru/index.php?id=1145&L=0
 21. Архів офтальмології України http://ophthalm.zaslavsky.com.ua/issue/archive
 22. Астма та алергія http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/aa_ukr.htm
 23. Буковинський медичний вісник  http://e-bmv.bsmu.edu.ua
 24. Біль. Суглоби. Хребет http://pjs.zaslavsky.com.ua
 25. Біологія та екологія http://bioeco.pnpu.edu.ua/issue/archive
 26. Біомедична інженерія і технологія http://biomedtech.kpi.ua/issue/archive
 27. Біомедична інженерія та електроніка http://journals.uran.ua/biofbe/issue/archive
 28. Біофізичний вісник https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/issue/archive
 29. Вісник наукових досліджень https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos
 30. Вісник Одеського національного університету. Біологія http://visbio.onu.edu.ua/issue/archive
 31. Вісник проблем біології і медицини https://vpbm.com.ua/ua/
 32. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny
 33. Вісник фармації http://nphj.nuph.edu.ua/
 34. Гастроентерологія http://gastro.zaslavsky.com.ua
 35. Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря  http://health-ua.com/journals/j_ons
 36. Досягнення біології та медицини https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/552 
 37. Его величество - пациент : ежемесячная газета : Одесский университет - одесситам https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1665
 38. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія http://ecpb.org.ua/archive
 39. Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія https://enj.org.ua/index.php/journal/issue/archive
 40. Журнал органічної та фармацевтичної хімії http://ophcj.nuph.edu.ua/
 41. Запорожский медицинский журнал http://zmj.zsmu.edu.ua
 42. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України http://zbirnyk.aagu.com.ua/issue/archive
 43. Здобутки клінічної і експериментальної медицини https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med
 44. Здоров’я дитини http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-zdorove-rebenka/numbers
 45. Здоров’я Жінки https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/zdorove-zhenshchiny-publishing-activity-uk/zdorovja-zhinki-№-07-2020/
 46. Здоров’я Суспільства http://health-society.zaslavsky.com.ua/issue/archive
 47. Здоров’я України (газета) http://health-ua.com/newspaper
 48. Здоров’я Чоловіка http://health-man.com.ua/issue/archive
 49. Інтегративна антропологія https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/551
 50. Інфекційні хвороби https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/inf-patol
 51. Кардіохірургія і інтервенційна кардіологія http://csic.com.ua/ua/nomery/ostanniy-nomer
 52. Клінічна анатомія та оперативна хірургія http://kaos.bsmu.edu.ua/
 53. Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/553
 54. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія http://kiai.com.ua
 55. Клінічна стоматологія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat
 56. Клінічна та профілактична медицина http://cp-medical.com/index.php/journal/
 57. Клінічна та експериментальна патологія http://cep.bsmu.edu.ua/issue/archive
 58. Клінічна фармація http://cphj.nuph.edu.ua/
 59. Клінічна хірургія http://www.hirurgiya.com.ua
 60. Ліки України http://lu-journal.com.ua
 61. Львівський клінічний вісник https://lkv.biz/uk/archiv/
 62. Медицина болю https://painmedicine.org.ua/index.php/pnmdcn/issue/archive
 63. Медицина невідкладних станів http://emergency.zaslavsky.com.ua/issue/archive
 64. Медицина світу http://msvitu.com/pages/home.php
 65. Медична інформатика та інженерія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here
 66. Медична наука України https://msu-journal.com/index.php/journal
 67. Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita
 68. Медична та клінічна хімія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/MCC
 69. Медична хімія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med-chem
 70. Медичні аспекти здоров я жінки http://mazg.com.ua
 71. Медичні перспективи https://medpers.dmu.edu.ua
 72. Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing
 73. Мікробіологія і біотехнологія http://mbt.onu.edu.ua/issue/archive
 74. Міжнародний ендокринологічний журнал http://iej.zaslavsky.com.ua
 75. Міжнародный медичний журнал (Харьков) http://www.imj.kh.ua/
 76. Міжнародний неврологічний журнал http://inj.zaslavsky.com.ua/issue/archive
 77. Мікробіологічний журнал http://microbiolj.org.ua/ua/
 78. Морфологія http://www.morphology.dp.ua
 79. Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія http://nrpbe.ukma.edu.ua/issue/archive
 80. Наукові праці. Серія: Техногенна безпека http://tb.chdu.edu.ua/issue/archive
 81. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія http://visnyk-biol.uzhnu.edu.ua/issue/archive
 82. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина http://visnyk-med.uzhnu.edu.ua/issue/archive
 83. Нейроnews https://neuronews.com.ua/#gsc.tab=0
 84. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина http://neonatology.bsmu.edu.ua/issue/archive
 85. Нирки http://kidneys.zaslavsky.com.ua
 86. Одеський медичний журнал https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/512
 87. Онкология http://www.oncology.kiev.ua
 88. Ортопедия, травматология и протезирование http://otp-journal.com.ua
 89. Патологія http://pat.zsmu.edu.ua/index
 90. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту https://www.sportpedagogy.org.ua/index.php/ppcs/issue/archive
 91. Перинатологія і педіатрія http://pip.med-expert.com.ua/issue/archive
 92. Практична ангіологія   http://angiology.com.ua/
 93. Практична онкологія http://oncology.zaslavsky.com.ua/issue/archive
 94. Праці Наукового Товариства ім. Шевченка. Медичні науки https://mspsss.org.ua/index.php/journal
 95. Проблеми безперервної медичної науки та освіти http://promedosvity.in.ua
 96. Проблеми харчування http://pronut.medved.kiev.ua/index.php/ua/issues
 97. Проблеми екології та медицини https://ecomed-journal.org/index.php/journal/issue/archive
 98. Психіатрія, неврологія та медична психологія https://periodicals.karazin.ua/pnmp/index
 99. Психологічне консультування і психотерапія https://periodicals.karazin.ua/psychotherapy/issue/archive
 100. Психосоматична медицина та загальна практика https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/index
 101. Пульс: газета вченої ради та ректорату ОНМедУ https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2141
 102. Реабілітація та паліативна медицина https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/reabilitatsiya-i-palliativnaya-meditsina-publishing-activity-uk/
 103. Репродуктивна Ендокринологія http://reproduct-endo.com
 104. Репродуктивне здоров’я жінки http://repro-health.com.ua/issue/archive
 105. Саратовский научно-медицинский журнал https://ssmj.ru/archive
 106. Сімейна медицина http://family-medicine.com.ua/issue/archive
 107. Світ медицини та біології http://womab.com.ua/ua/
 108. Соціальна фармація в охороні здоров’я http://sphhcj.nuph.edu.ua/
 109. Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія http://sportmedicine.uni-sport.edu.ua/issue/archive
 110. Спортивна наука та здоров'я людини http://sporthealth.kubg.edu.ua/issue/archive
 111. Стоматолог инфо http://www.stomatologinfo.com
 112. Судово-медична експертиза http://forensic.bsmu.edu.ua/issue/archive
 113. Сучасна педіатрія https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/sovremennaya-pediatriya-ukraine-ua/
 114. Сучасна педіатрія. Україна https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/sovremennaya-pediatriya-ukraine-ua/
 115. Сучасні проблеми токсикології http://protox.medved.kiev.ua/index.php/ua/issues
 116. Травма http://trauma.zaslavsky.com.ua/issue/archive
 117. Туберкулез и болезни легких  http://www.tibl-journal.com/jour
 118. Україна. Здоров’я нації http://healty-nation.uzhnu.edu.ua/issue/archive
 119. Українська Інтервенційна Нейрорадіологія та Хірургія https://enj.org.ua/index.php/journal/issue/archive
 120. Український біофармацевтичний журнал http://ubphj.nuph.edu.ua/issue/archive
 121. Український вісник психоневрології http://uvnpn.com.ua/arkhiv-nomeriv/2008/tom-16-vipusk-1-54
 122. Український журнал військової медицини  https://ujmm.org.ua/index.php/journal
 123. Український Журнал Нефрології та Діалізу https://ukrjnd.com.ua/index.php/journal/issue/archive
 124. Український журнал перинатологія І педіатрія https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/ukraine-journal-perinatologiya-i-pediatriya-ua/
 125. Український журнал серцево-судинної хірургії http://cvs.org.ua/index.php/ujcvs/issue/archive
 126. Український журнал хірургії http://www.mif-ua.com/archive/ukrainskij-zhurnal-hirurgii/numbers
 127. Український кардіологічний журнал www.ukrcardio.org
 128. Український кардіологічний журнал http://journal.ukrcardio.org/
 129. Український медичний часопис https://www.umj.com.ua/archive
 130. Український пульмонологічний журнал http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj.htm
 131. Український радіологічний та онкологічний журнал https://ukroj.com/index.php/journal
 132. Український стоматологічний альманах https://dental-almanac.org/index.php/journal/issue/archive
 133. Український хіміотерапевтичний журнал http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/uhj_ukr.htm
 134. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації http://uekj.nuph.edu.ua/issue/archive
 135. Урологія http://journals.uran.ua/urology/issue/archive
 136. Фармацевтичний журнал https://pharmj.org.ua/index.php/journal/issue/archive
 137. Фармацевтичний часопис https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas
 138. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології http://journals.uran.ua/frir_journal/issue/archive
 139. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини http://visnyk-sport.kpnu.edu.ua/issue/archive
 140. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/issue/archive
 141. Физическое воспитание студентов https://www.sportedu.org.ua/index.php/PES/issue/archive
 142. Хірургія дитячого віку https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/hirurgiya-detskogo-vozrasta-publishing-activity-uk/
 143. Шпитальна хірургія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/surgery
 144. Экспериментальна онкологія http://exp-oncology.com.ua

Видання бліжнього зарубіжжя:

 1. Arta Medica (Молдова) https://artamedica.md/index.php/artamedica
 2. Biomedical Photonics https://www.pdt-journal.com/jour
 3. Consilium Medicum Профессиональный медицинский журнал
 4. Consortium Psychiatricum https://www.consortium-psy.com/jour# 
 5. Digital Diagnostics https://jdigitaldiagnostics.com/DD/index
 6. Georgianmedicalnews (Медицинские новости Грузии) https://www.geomednews.com/past-issues
 7. Juvenis Scientia https://jscientia.org/index.php/js/issue/archive
 8. Microbiology Independent Research Journal (MIR Journal) https://www.mir-journal.org/jour
 9. Perioperaciina Medicina https://perioperative.org.ua/index.php/prtmdc/issue/archive
 10. Акушерство, гинекология и репродукция https://www.gynecology.su/jour/index 
 11. Аллергология и иммунология http://isir.ru/jurnal_allergologiya_i_immunologiya_.html
 12. Альманах клинической медицины https://www.almclinmed.ru/jour/issue/archive
 13. Анализ риска здоровью https://journal.fcrisk.ru/archive
 14. Андрология и генитальная хирургия https://agx.abvpress.ru/jour
 15. Анестезиология и реаниматология http://www.medlit.ru/journalsview/anestezioreanim/view/
 16. Анналы клинической и экспериментальной неврологии http://annaly-nevrologii.com/journal/pathID/issue/archive
 17. Анналы хирургии http://www.medlit.ru/journalsview/annalsofsurgery/view/
 18. Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева   http://www.medlit.ru/journalsview/obstetrics/главная/
 19. Архивъ внутренней медицины https://www.medarhive.ru/jour
 20. Аспирантский вестник Поволжья https://journals.eco-vector.com/2410-3764/issue/archive
 21. Астана медициналық журналыhttps://www.amu.kz/science_and_research_clinic/science/scientific_publications_ao_mua/astanalyk_medicine_journals/
 22. Атеротромбоз https://www.aterotromboz.ru/jour 
 23. Аутизм и нарушения развития https://psyjournals.ru/autism/index.shtml
 24. Безопасность и риск фармакотерапии https://www.risksafety.ru/jour
 25. Биомедицинская инженерия и электроника http://biofbe.esrae.ru
 26. БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение https://www.biopreparations.ru/jour
 27. Биоэтика https://journals.eco-vector.com/2070-1586/issue/archive
 28. Бюллетень сибирской медицины https://bulletin.tomsk.ru/jour/index
 29. Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения https://www.vedomostincesmp.ru/jour
 30. Вестник Авиценны (Таджикистан) https://vestnik-avicenna.tj/ru/
 31. Вестник академии медицинских наук Таджикистана http://medacad.tj/zhurnal-vestnik-amn-rt/besplatny-e- polnotekstovy-e-versii-retsenziruemogo-nauchnogo-izdaniya/
 32. Вестник анестезиологии и реаниматологии https://www.vair-journal.com/jour
 33. Вестник аритмологии https://vestar.elpub.ru/jour
 34. Вестник дерматологии и венерологии    http://www.vestnikdv.ru/jour
 35. Вестник интенсивной терапии http://intensive-care.ru/
 36. Вестник КазНМУ https://kaznmu.kz/press/архив/
 37. Вестник рентгенологии и радиологии https://www.russianradiology.ru/jour/issue/archive
 38. Вестник Российской ВМА https://journals.eco-vector.com/1682-7392/issue/archive
 39. Вестник РУДН. Серия: Медицина http://journals.rudn.ru/medicine
 40. Вестник трансплантологии и искусственных органов https://journal.transpl.ru/vtio
 41. Вестник урологии https://www.urovest.ru/jour
 42. Ве́стник хирурги́и и́мени И. И. Гре́кова https://www.vestnik-grekova.ru/jour
 43. Вестник хирургии Казахстана https://vhk.kz/journals/
 44. Вопросы вирусологии http://www.medlit.ru/journalsview/virology/view/
 45. Вопросы современной педиатрии https://vsp.spr-journal.ru/jour
 46. Гематология и трансфузиология http://www.medlit.ru/journalsview/haemathology/архив/
 47. Гений ортопедии http://ilizarov-journal.com/index.php/go/issue/archive
 48. Гинекология https://gynecology.orscience.ru/2079-5831#
 49. Детские инфекции https://detinf.elpub.ru/jour/issue/archive
 50. Журнал Гродненского ГМУ http://journal-grsmu.by/index.php/ojs/issue/archive
 51. Журнал инфектологии https://journal.niidi.ru/jofin
 52. Иммунология http://www.medlit.ru/journalsview/immunology/view/
 53. Иммунопатология, аллергология, инфектология (Беларусь) http://www.immunopathology.com/ru/issue.php
 54. Инфекция и иммунитет https://www.iimmun.ru/iimm
 55. Исследования и Практика в Медицине https://www.rpmj.ru/rpmj
 56. Кардиоваскулярная терапия и профилактика https://cardiovascular.elpub.ru/jour
 57. КардиоСоматика https://cardiosomatics.orscience.ru/2221-7185/
 58. Качественная клиническая практика https://www.clinvest.ru/jour/index
 59. Клиницист https://klinitsist.abvpress.ru/Klin
 60. Клиническая и специальная психология https://psyjournals.ru/psyclin/
 61. Клиническая и экспериментальная тиреоидология https://www.cet-endojournals.ru/jour/index
 62. Клиническая медицина http://www.medlit.ru/journalsview/clinicalmedicine/view/
 63. Клиническая Медицина Казахстана https://www.clinmedkaz.org
 64. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия https://cmac-journal.ru/archive/
 65. Клиническая онкогематология https://bloodjournal.ru/arhiv-nomerov-2/
 66. Клиническая офтальмология https://clinopht.com/en/archive/
 67. Клиническая практика https://journals.eco-vector.com/clinpractice
 68. Креативная хирургия и онкология https://www.surgonco.ru/jour
 69. Лабораторная медицина (Казахстан)Полн. текст до 2019 г. http://labmed.kz/archive
 70. Мать и дитя в Кузбассе https://mednauki.ru/index.php/MD/issue/archive
 71. Медико-социальная экспертиза и реабилитация http://www.medlit.ru/journalsview/reha/view/
 72. Медицина в Кузбассе https://mednauki.ru/index.php/MK/issue/view/235
 73. Медицина.(Казахстан)  http://www.medzdrav.kz/index.php/izdatelstvo/zhurnal-meditsina
 74. Медицина катастроф http://medkatjorn.vcmk.ru/alljournal/
 75. Медицинская иммунология https://www.mimmun.ru/mimmun
 76. Медицинский Вестник Эребуни (MedicalJournalErebouni - MJE) (Армения)                          https://www.erebunimed.com/rus/journal.MJE.archive
 77. Медицинский журнал Западного Казахстана http://journal.zkgmu.kz/ru/arkhiv-zhurnala
 78. Медицинский совет https://www.med-sovet.pro/jour
 79. Международный журнал педиатрии акушерства и гинекологии http://ijpog.org/4.html
 80. Молекулярная генетика, микробиология и вирусология http://www.medlit.ru/journalsview/genetics/view/
 81. Наука и здравоохранение (Казахстан) https://newjournal.ssmu.kz/publication/releases/
 82. Научно-практическая ревматология https://rsp.mediar-press.net/rsp/index
 83. Неврологический журнал http://www.medlit.ru/journalsview/nevrojournal/view/
 84. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика https://nnp.ima-press.net/index.php/nnp
 85. Нейрохирургия и неврология Казахстана http://www.neurojournal.kz/journal-archive
 86. Неотложная медицинская помощь https://www.jnmp.ru/jour
 87. Нервно-мышечные болезни https://nmb.abvpress.ru/jour
 88. Новый армянский медицинский журнал https://ysmu.am/ru/journal_list/novyi_armyanskii_meditcinskii_zhurnal/
 89. Общая реаниматология https://www.reanimatology.com/rmt
 90. Онкогематология https://oncohematology.abvpress.ru/ongm
 91. Онкология и радиология Казахстана http://oncojournal.kz/arhiv/
 92. Онкоурология https://oncourology.abvpress.ru/oncur
 93. Опухоли головы и шеи https://ogsh.abvpress.ru/jour
 94. Опухоли женской репродуктивной системы https://ojrs.abvpress.ru/ojrs
 95. Остеопороз и остеопатии https://www.osteo-endojournals.ru/jour/issue/archive
 96. Офтальмологический журнал (Казахстан). Полн. текст до 2020 г.                                         https://eyeinst.kz/magazine/
 97. Офтальмология https://www.ophthalmojournal.com/opht
 98. Офтальмохирургия https://www.ophthalmosurgery.ru/jour
 99. Патология кровообращения и кардиохирургия http://journalmeshalkin.ru/index.php/heartjournal/index
 100. Педиатрическая фармакология https://www.pedpharma.ru/jour/index
 101. Проблемы особо опасных инфекций https://journal.microbe.ru/jour/issue/archive
 102. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины http://www.medlit.ru/journalsview/socialhygiene/view/
 103. Пульмонология www.pulmonology.ru
 104. Радиационная гигиена https://www.radhyg.ru/jour
 105. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии https://www.rpcardio.com/jour
 106. Регионарная анестезия и лечение острой боли http://www.medlit.ru/journalsview/painmanagement/архив/
 107. Репродуктивная медицина Казахстана https://karm.kz/zhurnal-repromed/
 108. РМЖ. Мать и дитя https://wchjournal.com/archive/
 109. РМЖ. Медицинское обозрение https://www.rusmedreview.com/archive/
 110. Российская педиатрическая офтальмология http://www.medlit.ru/journalsview/pediatricophtalmology/view/
 111. Российский вестник перинатологии и педиатрии https://www.ped-perinatology.ru/jour/issue/archive
 112. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии https://www.gastro-j.ru/jour
 113. Российский журнал кожных и венерических болезней http://www.medlit.ru/journalsview/skindisease/view/
 114. Российский кардиологический журнал https://russjcardiol.elpub.ru/jour
 115. Российский медицинский журнал http://www.medlit.ru/journalsview/medicaljournal/view/
 116. Российский онкологический журнал http://www.medlit.ru/journalsview/oncology/view/
 117. Российский офтальмологический журнал https://roj.igb.ru/jour
 118. Русский журнал детской неврологии https://rjdn.abvpress.ru/jour
 119. Сахарный диабет https://www.dia-endojournals.ru/jour/index
 120. Сибирский научный медицинский журнал https://sibmed.elpub.ru/jour
 121. Сибирский онкологический журнал https://www.siboncoj.ru/jour
 122. Системные гипертензии https://syst-hypertension.ru/2075-082X/issue/view/4259#
 123. Современная онкология https://modernonco.orscience.ru/1815-1434/
 124. Современная ревматология https://mrj.ima-press.net/index.php/mrj
 125. Социология медицины http://www.medlit.ru/journalsview/sociologyofmedicine/view/
 126. Судебная медицина https://for-medex.ru/jour
 127. Тазовая хирургия и онкология https://ok.abvpress.ru/jour
 128. Терапевтический  архив https://ter-arkhiv.ru/0040-3660/index/index/ru_RU#
 129. Травматология и ортопедия России https://journal.rniito.org/jour#
 130. Трансплантология https://www.jtransplantologiya.ru/jour
 131. Туберкулёз и болезни лёгких https://www.tibl-journal.com/jour
 132. Успехи молекулярной онкологии https://umo.abvpress.ru/jour
 133. Ученые записки Санкт-Петербургского ГМУ име­­­­­ни академика И. П. Павлова https://www.sci-notes.ru/jour
 134. Фармакогенетика и фармакогеномика https://www.pharmacogenetics-pharmacogenomics.ru/jour
 135. Фармакоэкономика https://www.pharmacoeconomics.ru/jour/issue/archive
 136. Фармация и фармакология https://www.pharmpharm.ru/jour
 137. Физиотерапия, бальнеология и реабилитация http://www.medlit.ru/journalsview/physiotherapy/view/
 138. Человек и лекарство (Казахстан). https://chil.kz/Publishing
 139. Эндокринная хирургия https://www.surg-endojournals.ru/jour/index
 140. Эпидемиология и инфекционные болезни http://www.medlit.ru/journalsview/infections/view/
 141. Эпилепсия и пароксизмальные состояния https://www.epilepsia.su/jour/issue/archive
 
 


Немає коментарів:

Дописати коментар