Електронні медичні журнали

БАЗИ ПОВНОТЕКСТОВИХ ЖУРНАЛІВ

 • Інституціональний Репозиторій ОНМедУ: Періодичні видання ОНМедУ
 • Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. Наукова періодика України (база повнотекстових наукових медичних журналів України) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
 • Асоціація УРАН. Наукова періодика України (база повнотекстових наукових медичних журналів України) http://journals.uran.ua
 • МедЕксперт (база повнотекстових наукових медичних журналів України) https://med-expert.com.ua/journals/ua
 • Видавничий дім «Заславський» — незалежне видавництво в Україні, що публікує наукові медичні журнали відповідно до міжнародних стандартів http://zaslavsky.com.ua
 • FreeMedicalJournals (база повнотекстових наукових медичних журналів світу) http://www.freemedicaljournals.com 
 • DOAJ (база повнотекстових наукових, у т.ч. медичних журналів світу)                https://doaj.org/search/journals?source=%7B 

ПОВНОТЕКСТВОВІ ЖУРНАЛИ

Видання України:
 1. Acta MedicaLeopoliensia -Львівський медичний часопис https://amljournal.com/index.php/journal
 2. Annals of Mechnikov's Institute http://journals.uran.ua/ami/issue/archive
 3. Art of Medicine https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/issue/archive 
 4. Innovative Biosystems and Bioengineering http://ibb.kpi.ua/issue/archive
 5. International Journal of Medicine and Medical Research https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/ijmr
 6. Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery http://jcees.endocenter.kiev.ua/issue/archive
 7. Oral and General Health http://oralhealth.zaslavsky.com.ua/issue/archive
 8. Pain, Anaesthesia & Intensive Care http://jpaic.aaukr.org/issue/archive
 9. Perioperaciina Medicina https://perioperative.org.ua/index.php/prtmdc/issue/archive
 10. ScienceRise http://journals.uran.ua/sciencerise/issue/archive
 11. ScienceRise: Biological Science http://journals.uran.ua/sr_bio/issue/archive
 12. ScienceRise: Medical Science http://journals.uran.ua/sr_med/issue/archive
 13. ScienceRise: Pharmaceutical Science http://journals.uran.ua/sr_pharm/issue/archive
 14. Ukrainian Neurosurgical Journal http://theunj.org/issue/archive
 15. Актуальна інфектологія http://ai.zaslavsky.com.ua/issue/archive
 16. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/act-pit-pediatr
 17. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини http://apsnim.bsmu.edu.ua
 18. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики http://pharmed.zsmu.edu.ua
 19. Актуальні проблеми сучасної медицини https://periodicals.karazin.ua/apmm/issue/archive
 20. Артеріальна гіпертензія http://hypertension.zaslavsky.com.ua/issue/archive
 21. Архив клинической и экспериментальной медицины http://portal.dnmu.ru/index.php?id=1145&L=0
 22. Архів офтальмології України http://ophthalm.zaslavsky.com.ua/issue/archive
 23. Астма та алергія http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/aa_ukr.htm
 24. Буковинський медичний вісник  http://e-bmv.bsmu.edu.ua
 25. Біль. Суглоби. Хребет http://pjs.zaslavsky.com.ua
 26. Біологія та екологія http://bioeco.pnpu.edu.ua/issue/archive
 27. Біомедична інженерія і технологія http://biomedtech.kpi.ua/issue/archive
 28. Біомедична інженерія та електроніка http://journals.uran.ua/biofbe/issue/archive
 29. Біофізичний вісник https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/issue/archive
 30. Вісник наукових досліджень https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos
 31. Вісник Одеського національного університету. Біологія http://visbio.onu.edu.ua/issue/archive
 32. Вісник проблем біології і медицини https://vpbm.com.ua/ua/
 33. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny
 34. Вісник фармації http://nphj.nuph.edu.ua/
 35. Гастроентерологія http://gastro.zaslavsky.com.ua
 36. Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря  http://health-ua.com/journals/j_ons
 37. Досягнення біології та медицини https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/552 
 38. Его величество - пациент : ежемесячная газета : Одесский университет - одесситам https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1665
 39. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія http://ecpb.org.ua/archive
 40. Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія https://enj.org.ua/index.php/journal/issue/archive
 41. Журнал органічної та фармацевтичної хімії http://ophcj.nuph.edu.ua/
 42. Запорожский медицинский журнал http://zmj.zsmu.edu.ua
 43. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України http://zbirnyk.aagu.com.ua/issue/archive
 44. Здобутки клінічної і експериментальної медицини https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med
 45. Здоров’я дитини http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-zdorove-rebenka/numbers
 46. Здоров’я Жінки https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/zdorove-zhenshchiny-publishing-activity-uk/zdorovja-zhinki-№-07-2020/
 47. Здоров’я Суспільства http://health-society.zaslavsky.com.ua/issue/archive
 48. Здоров’я України (газета) http://health-ua.com/newspaper
 49. Здоров’я Чоловіка http://health-man.com.ua/issue/archive
 50. Інтегративна антропологія https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/551
 51. Інфекційні хвороби https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/inf-patol
 52. Кардіохірургія і інтервенційна кардіологія http://csic.com.ua/ua/nomery/ostanniy-nomer
 53. Клінічна анатомія та оперативна хірургія http://kaos.bsmu.edu.ua/
 54. Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/553
 55. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія http://kiai.com.ua
 56. Клінічна стоматологія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat
 57. Клінічна та профілактична медицина http://cp-medical.com/index.php/journal/
 58. Клінічна та експериментальна патологія http://cep.bsmu.edu.ua/issue/archive
 59. Клінічна фармація http://cphj.nuph.edu.ua/
 60. Клінічна хірургія http://www.hirurgiya.com.ua
 61. Ліки України http://lu-journal.com.ua
 62. Львівський клінічний вісник https://lkv.biz/uk/archiv/
 63. Медицина болю https://painmedicine.org.ua/index.php/pnmdcn/issue/archive
 64. Медицина невідкладних станів http://emergency.zaslavsky.com.ua/issue/archive
 65. Медицина світу http://msvitu.com/pages/home.php
 66. Медична інформатика та інженерія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here
 67. Медична наука України https://msu-journal.com/index.php/journal
 68. Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita
 69. Медична та клінічна хімія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/MCC
 70. Медична хімія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med-chem
 71. Медичні аспекти здоров я жінки http://mazg.com.ua
 72. Медичні перспективи https://medpers.dmu.edu.ua
 73. Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing
 74. Мікробіологія і біотехнологія http://mbt.onu.edu.ua/issue/archive
 75. Міжнародний ендокринологічний журнал http://iej.zaslavsky.com.ua
 76. Міжнародный медичний журнал (Харьков) http://www.imj.kh.ua/
 77. Міжнародний неврологічний журнал http://inj.zaslavsky.com.ua/issue/archive
 78. Мікробіологічний журнал http://microbiolj.org.ua/ua/
 79. Морфологія http://www.morphology.dp.ua
 80. Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія http://nrpbe.ukma.edu.ua/issue/archive
 81. Наукові праці. Серія: Техногенна безпека http://tb.chdu.edu.ua/issue/archive
 82. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія http://visnyk-biol.uzhnu.edu.ua/issue/archive
 83. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина http://visnyk-med.uzhnu.edu.ua/issue/archive
 84. Нейроnews https://neuronews.com.ua/#gsc.tab=0
 85. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина http://neonatology.bsmu.edu.ua/issue/archive
 86. Нирки http://kidneys.zaslavsky.com.ua
 87. Одеський медичний журнал https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/512
 88. Онкология http://www.oncology.kiev.ua
 89. Ортопедия, травматология и протезирование http://otp-journal.com.ua
 90. Патологія http://pat.zsmu.edu.ua/index
 91. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту https://www.sportpedagogy.org.ua/index.php/ppcs/issue/archive
 92. Перинатологія і педіатрія http://pip.med-expert.com.ua/issue/archive
 93. Практична ангіологія   http://angiology.com.ua/
 94. Практична онкологія http://oncology.zaslavsky.com.ua/issue/archive
 95. Праці Наукового Товариства ім. Шевченка. Медичні науки https://mspsss.org.ua/index.php/journal
 96. Проблеми безперервної медичної науки та освіти http://promedosvity.in.ua
 97. Проблеми харчування http://pronut.medved.kiev.ua/index.php/ua/issues
 98. Проблеми екології та медицини https://ecomed-journal.org/index.php/journal/issue/archive
 99. Психіатрія, неврологія та медична психологія https://periodicals.karazin.ua/pnmp/index
 100. Психологічне консультування і психотерапія https://periodicals.karazin.ua/psychotherapy/issue/archive
 101. Психосоматична медицина та загальна практика https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/index
 102. Пульс: газета вченої ради та ректорату ОНМедУ https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2141
 103. Реабілітація та паліативна медицина https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/reabilitatsiya-i-palliativnaya-meditsina-publishing-activity-uk/
 104. Репродуктивна Ендокринологія http://reproduct-endo.com
 105. Репродуктивне здоров’я жінки http://repro-health.com.ua/issue/archive
 106. Саратовский научно-медицинский журнал https://ssmj.ru/archive
 107. Сімейна медицина http://family-medicine.com.ua/issue/archive
 108. Світ медицини та біології http://womab.com.ua/ua/
 109. Соціальна фармація в охороні здоров’я http://sphhcj.nuph.edu.ua/
 110. Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія http://sportmedicine.uni-sport.edu.ua/issue/archive
 111. Спортивна наука та здоров'я людини http://sporthealth.kubg.edu.ua/issue/archive
 112. Стоматолог инфо http://www.stomatologinfo.com
 113. Судово-медична експертиза http://forensic.bsmu.edu.ua/issue/archive
 114. Сучасна педіатрія https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/sovremennaya-pediatriya-ukraine-ua/
 115. Сучасна педіатрія. Україна https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/sovremennaya-pediatriya-ukraine-ua/
 116. Сучасні проблеми токсикології http://protox.medved.kiev.ua/index.php/ua/issues
 117. Травма http://trauma.zaslavsky.com.ua/issue/archive
 118. Туберкулез и болезни легких  http://www.tibl-journal.com/jour
 119. Україна. Здоров’я нації http://healty-nation.uzhnu.edu.ua/issue/archive
 120. Українська Інтервенційна Нейрорадіологія та Хірургія https://enj.org.ua/index.php/journal/issue/archive
 121. Український біофармацевтичний журнал http://ubphj.nuph.edu.ua/issue/archive
 122. Український вісник психоневрології http://uvnpn.com.ua/arkhiv-nomeriv/2008/tom-16-vipusk-1-54
 123. Український журнал військової медицини  https://ujmm.org.ua/index.php/journal
 124. Український Журнал Нефрології та Діалізу  https://ukrjnd.com.ua/index.php/journal/issue/archive
 125. Український журнал перинатологія І педіатрія https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/ukraine-journal-perinatologiya-i-pediatriya-ua/
 126. Український журнал серцево-судинної хірургії http://cvs.org.ua/index.php/ujcvs/issue/archive
 127. Український журнал хірургії http://www.mif-ua.com/archive/ukrainskij-zhurnal-hirurgii/numbers
 128. Український кардіологічний журнал www.ukrcardio.org
 129. Український кардіологічний журнал http://journal.ukrcardio.org/
 130. Український медичний часопис https://www.umj.com.ua/archive
 131. Український пульмонологічний журнал http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj.htm
 132. Український радіологічний та онкологічний журнал https://ukroj.com/index.php/journal
 133. Український стоматологічний альманах https://dental-almanac.org/index.php/journal/issue/archive
 134. Український хіміотерапевтичний журнал http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/uhj_ukr.htm
 135. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації http://uekj.nuph.edu.ua/issue/archive
 136. Урологія http://journals.uran.ua/urology/issue/archive
 137. Фармацевтичний журнал https://pharmj.org.ua/index.php/journal/issue/archive
 138. Фармацевтичний часопис https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas
 139. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології http://journals.uran.ua/frir_journal/issue/archive
 140. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини http://visnyk-sport.kpnu.edu.ua/issue/archive
 141. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/issue/archive
 142. Физическое воспитание студентов https://www.sportedu.org.ua/index.php/PES/issue/archive
 143. Хірургія дитячого віку https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/hirurgiya-detskogo-vozrasta-publishing-activity-uk/
 144. Шпитальна хірургія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/surgery
 145. Экспериментальна онкологія http://exp-oncology.com.ua

Видання бліжнього зарубіжжя:

 1. Arta Medica (Молдова) https://artamedica.md/index.php/artamedica
 2. Biomedical Photonics https://www.pdt-journal.com/jour
 3. THE NEW ARMENIAN MEDICAL JOURNAL  https://ysmu.am/en/journal_list/the_new_armenian_medical_journal/
 4. The Oncology and Radiology of Kazakhstan http://oncojournal.kz/en/arhiv/
 5. Вестник хирургии Казахстана https://vhk.kz/journals/
 6. Лабораторная медицина (Казахстан)Полн. текст до 2019 г. http://labmed.kz/archive
 7. Медицина.(Казахстан)  http://www.medzdrav.kz/index.php/izdatelstvo/zhurnal-meditsina
 8. Медицинский журнал Западного Казахстана http://journal.zkgmu.kz/ru/arkhiv-zhurnala
 9. Наука и здравоохранение (Казахстан) https://newjournal.ssmu.kz/publication/releases/
 10. Нейрохирургия и неврология Казахстана http://www.neurojournal.kz/journal-archive
 11. Офтальмологический журнал (Казахстан).                                https://eyeinst.kz/magazine/
 12. Репродуктивная медицина Казахстана http://repromed.kz/ 
 
 


Немає коментарів:

Дописати коментар