Періодика 2017

         Представляємо вашій увазі перелік журналів медико-біологічного профілю, передплату на які бібліотека оформила в 2017 р. 
З усіма періодичними виданнями, наявними у фонді нашої бібліотеки ви можете ознайомитися в корпусі наукової бібліотеки за адресою: Валіховський пров. 3 в читальній залі професорсько-викладацького складу (2-й пов., к. 205)

 1. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
 2. АНГИОЛОГИЯ  И  СОСУДИСТАЯ  ХИРУРГИЯ
 3. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ  И  РЕАНИМАТОЛОГИЯ
 4. АННАЛЫ  ХИРУРГИИ
 5. АННАЛЫ  ХИРУРГИЧЕСКОЙ  ГЕПАТОЛОГИИ
 6. Архив патологии
 7. ВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
 8. Вестник офтальмологии  
 9. ВЕСТНИК ПСИХОТЕРАПИИ
 10. ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  МЕДИЦИНСКИХ  НАУК
 11. ВІСНИК ОРТОПЕДІЇ, ТРАВМАТОЛОГІЇ  ТА  ПРОТЕЗУВАННЯ (укр., рос.)
 12. ВЕСТНИК ХИРУРГИИ ИМ. И. И. ГРЕКОВА
 13. ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ (укр., рос.)
 14. ВІСНИК ФАРМАЦІЇ (укр.)
 15. ВІСНИК ПСИХІАТРІЇ ТА ПСИХОФАРМАКОТЕРАПІЇ
 16. ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ
 17. ВРАЧ
 18. ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ  ТА  МЕДИЦИНИ
 19. ЕНДОКРИНОЛОГIЯ / ENDOKRINOLOGIA (укр., рос., англ.)
 20. ЖУРНАЛ  МИКРОБИОЛОГИИ,  ЭПИДЕМИОЛОГИИ  И  ИММУНОБИОЛОГИИ
 21. ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (укр., рос., англ.)
 22. ЖУРНАЛ  НЕВРОЛОГИИ  И  ПСИХИАТРИИ ИМ. С. С. КОРСАКОВА
 23. ЗДОРОВЬЕ  ЖЕНЩИНЫ (рос., укр.)
 24. ЗДОРОВЬЕ  МУЖЧИНЫ (рос., укр.)
 25. ЗДОРОВЬЕ  РЕБЕНКА (рос., укр.)
 26. ИММУНОЛОГИЯ
 27. ІНТЕГРАТИВНА  АНТРОПОЛОГІЯ
 28. КАРДИОЛОГИЯ
 29. КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
 30. КЛИНИЧЕСКАЯ  МЕДИЦИНА
 31. КЛИНИЧЕСКАЯ  СТОМАТОЛОГИЯ
 32. КЛИНИЧЕСКАЯ  ФАРМАКОЛОГИЯ  И  ТЕРАПИЯ
 33. КЛІНІЧНА АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ
 34. КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ (укр.)
 35. КЛІНІЧНА  ХІРУРГІЯ (укр., рос.)
 36. ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ
 37. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
 38. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ  ЭКСПЕРТИЗА  И  РЕАБИЛИТАЦИЯ 
 39. МЕДИЦИНСКАЯ  ПСИХОЛОГИЯ
 40. МЕДИЦИНСКАЯ РАДИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 41. МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ, КУРОРТОЛОГИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ (рос., укр., англ.)
 42. МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЖУРНАЛ  ПЕДИАТРИИ,  АКУШЕРСТВА  и  ГИНЕКОЛОГИИ
 43. МОРФОЛОГИЯ
 44. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК
 45. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 46. НОВИНИ СТОМАТОЛОГІЇ
 47. НОВОЕ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ
 48. ОДЕСЬКИЙ  МЕДИЧНИЙ  ЖУРНАЛ
 49. ОРТОДОНТИЯ
 50. ОРТОПЕДИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (рос., укр., англ.)
 51. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ (рос., укр., англ.)
 52. ПЕДИАТРИЯ. ЖУРНАЛ ИМЕНИ Г. Н. СПЕРАНСКОГО
 53. ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ (укр.)
 54. ПРАКТИЧНА АНГІОЛОГІЯ
 55. ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКЦИИ
 56. ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ
 57. ПРОФИЛАКТИческая  медицина
 58. Психология и соционика межличностніх  отношений
 59. ПСИХОЛОІЯ І СУСПІЛЬСТВО
 60. РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК  ПЕРИНАТОЛОГИИ  И  ПЕДИАТРИИ
 61. РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, ГЕПАТОЛОГИИ, КОЛОПРОКТОЛОГИИ
 62. РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ  КОЖНЫХ  И  ВЕНЕРИЧЕСКИХ   БОЛЕЗНЕЙ
 63. РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
 64. СІМЕЙНА МЕДИЦИНА (укр., рос., англ.)
 65. СОВРЕМЕННАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
 66. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: ТЕОРІЯ  ТА ПРАКТИКА
 67. СТОМАТОЛОГИЯ
 68. СХІДНО-ЄВРОПЕЙСКИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
 69. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ
 70. ТУБЕРКУЛЕЗ И БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
 71. ТУБЕРКУЛЬОЗ. ЛЕГЕНЕВІ ХВОРОБИ. ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ
 72. УКРАЇНСЬКИЙ БІОФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
 73. УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРІЧНИЙ ЖУРНАЛ
 74. УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 
 75. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС  
 76. УКРАЇНСЬКИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
 77. УКРАЇНСЬКИЙ  РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 
 78. УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ
 79. УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
 80. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
 81. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 82. УРОЛОГІЯ
 83. УРОЛОГИЯ
 84. ФАРМАТЕКА
 85. ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ  ЖУРНАЛ
 86. ФАРМАЦИЯ
 87. ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 
 88. ФИЗИОТЕРАПИЯ, БАЛЬНЕОЛОГИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ
 89. ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н. И. ПИРОГОВА
 90. ХІРУРГІЯ ДИТЯЧНОГО ВІКУ
 91. ХІРУРГІЯ УКРАЇНИ
 92. ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ 
 93. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
 94. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА
 95. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ