Науково-дослідна робота по біобібліографіі персоналій Одеського Національного медичного університету - тема наукової роботи, що її проводить бібліотека .

Традиційно, на прикінці року анонсуємо біобліографічні покажчики, що були складені бібліотекою на честь 

вчених-ювілярів ОНМедУ 2023 року
:

Марічереда Валерія Геннадіївна. Доктор медичних наук, професор, перший проректор ОНМедУ : (до 60-річчя з дня народження)  

Гладчук Ігор Зиновійович. Професор ОНМедУ, зав. кафедрою акушерства і гінекології : (до 60-річчя з дня народження)  

Горохівський Володимир Несторович. Професор ОНМедУ, зав. кафедрою ортодонтії : (до 60-річчя з дня народження) 

Гулюк Анатолій Георгійович. Професор ОНМедУ, зав. кафедрою хірургічної стоматології : (до 70-річчя з дня народження)

Рожковський Ярослав Володимирович. Професор ОНМедУ, зав. кафедрою фармакології та фармакогнозії: (до 60-річчя з дня народження)

Зазвичай видання  складаються з 2-х або 3-х розділів: 

1)Розділ «Короткі біографічні відомості» містить відомості про життя і
науковий шлях вченого. 
2) Розділ «Наукові праці» – містить дисертаційні праці, інформаційні листи,  монографії, підручники, навчальні посібники, матеріали конференцій, наукові статті вченого, а також патенти. Документи розташовано в хронологічному порядку. В межах року записи структуровано за алфавітом. 
3) «Науково-педагогічна діяльність» – містить відомості про праці магістрантів і дисертантів, що виконувалися під керівництвом вченого. Розділ структуровано за алфавітом прізвищ. 
  Бібліографічний опис документів здійснений відповідно до вимог
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Документи, які не представлені в фондах бібліотеки ОНМедУ, позначені астериском (*). Допоміжний апарат представлений іменним покажчиком співавторів.

Немає коментарів:

Дописати коментар