З 2016 року Бібліотека розпочинає випуск біобібліографічних покажчиків серії "Вчені ОНМедУ - ювіляри року". Перший покажчик присвячений 60 річчю з дня народження професора, зав. кафедрою Загальної та військової хірургії 
Михайла Арсенійовича Каштальяна


2 коментарі: